Małgorzata Mostek

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych i finansowych

absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek wiodący: kulturoznawstwo). Ukończyła międzynarodowy kurs dla operatorów kultury z planowania strategicznego organizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Association Marcel Hicter pour la Democratie culturelle (2014) oraz kurs Menedżer kultury (2016) organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Członkini Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Pracowała dla Teatru Kana w Szczecinie, Festiwalu Gorzkie Żale, Fundacji im. Antoniego Rząsy w Zakopanem. W latach 2011-2014 koordynatorka blisko 100 międzynarodowych projektów teatralnych dla Instytutu Adama Mickiewicza (m.in. Teatr Polski w Moskwie, torunee spektaklu „Planeta Lem”, Focus Polska w Sibiu oraz Polska Arts in Edinburgh). Dla Instytutu przygotowała także strategie dot. promocji polskiego teatru i Roku Tadeusza Kantora a także raport za sezon 2013/2014. W latach 2008-2012 członek redakcji pisma „Res Publica Nowa”, w latach 2011-2015 sekretarz redakcji Kwartalnika Literackiego „Wyspa”.

W sezonie 2014/2015 Kierownik Operacyjny Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Tłumaczy świat artystów na język umów, przekłada artystyczne koncepcje na kategorie zrozumiałe w drukarniach, wdraża myślenie strategiczne oraz uczy używania żółtych karteczek do tworzenia harmonogramów i planowania budżetu.

Małgorzata Mostek