Szukamy pracownika - stanowisko ds. rachuby płac i księgowości

Dyrekcja Teatru Polskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko:

stanowisko ds. rachuby płac i księgowości

 

Wymagania:

•        wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii lub co najmniej średnie ekonomiczne,

•        minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

•        znajomość obowiązujących przepisów w zakresie m. in.: ubezpieczeń społecznych, pracowniczych planów kapitałowych, podatku dochodowego od osób fizycznych i PFRON w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę,

•        praktyczna znajomość i umiejętność sporządzania dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego,

•        znajomość obsługi płacowego systemu informatycznego Rekord, Płatnik, PUE ZUS, PPK, PZU (obsługa ubezpieczeń grupowych)

•        bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi MS Office, w tym znajomość MS Excel

 

Wymagania dodatkowe:

1.       dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia oraz dobra organizacja pracy,

2.       wysoka kultura osobista,

3.       umiejętność pracy w zespole, dokładność, sumienność i rzetelność,

4.       mile widziana znajomość zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych należnych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie list płac,
 • obliczanie oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji i rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK, składki zdrowotnej,

•        dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń w tym m.in. egzekucja komornicza,

•        przygotowywanie dokumentacji dotyczącej spraw emerytalno-rentowych,

•        prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,

•        sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych,

•        bieżące uzgadnianie wynagrodzeń, podatków, należności ZUS oraz wszelkich potrąceń od wynagrodzeń,

•        przekazywanie wynagrodzeń na rachunek bankowy pracowników,

•        wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

•        przygotowywanie danych do raportów, analiz, sprawozdań statystycznych i finansowo-księgowych,

•        rozliczanie umów cywilno-prawnych

•        archiwizowanie dokumentacji

 

Oferujemy:

1.       pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją, w ciekawym, twórczym środowisku

2.       stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o  umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu

3.       możliwość rozwoju zawodowego

4.       możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5.       nagrody jubileuszowe

6.       bilety pracownicze na spektakle

 

Warunki aplikowania: 

 

Wymagane dokumenty:

•        życiorys (CV), 

•        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

•         kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

•        ewentualnie kopie posiadanych uprawnień - np. dyplomy, kursy, certyfikaty 

•        w przypadku chęci uczestnictwa w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Teatr Polski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Aplikację należy składać wyłącznie na adres mailowy: administracja@teatr.bielsko.pl 

do 24 czerwca 2024r. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

 

Prosimy o dodanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski, ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. 
 • Teatr polski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani Edyta Jaworska.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Teatr Polski nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone. 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Polski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Utworzono: 10.06.2024 - 16:01
Duża Scena Teatru Polskiego