Spektakle bez barier w Teatrze Polskim

Od 2013 roku Teatr Polski ma w swoim repertuarze spektakle dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Dzięki zastosowaniu tłumaczeń na język migowy oraz audiodeskrypcji ułatwiamy osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty naszego teatru. Zawsze są to wydarzenia integracyjne, w których uczestniczą nie tylko osoby z niepełnosprawnościami. 

W ramach cyklu SPEKTAKLI BEZ BARIER prezentowaliśmy dotychczas większość tytułów z naszego repertuaru.

W kolejnych latach, dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mieliśmy możliwość rozwijania naszego projektu o nowe działania, takie jak warsztaty, spotkania z twórcami, oprowadzania po teatrze, tworzenie pomocy dotykowych dla osób niewidomych i wiele innych.

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej osobom niewidomym i pozwala im poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej.

Audiodeskrypcja w teatrze odczytywana jest przez lektora „na żywo" w czasie prezentacji przedstawienia. W tekście audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć, co dzieje się na scenie.

Tłumaczenie na język migowy

Spektakle dla osób niesłyszących tłumaczy Maciej Pilecki - nauczyciel, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Zajmuje się opieką nad osobami z wadą słuchu z terenu Podbeskidzia oraz Śląska i Małopolski. Jest członkiem Polskiej Rady Języka Migowego.

Audiodeskrypcje obiektów Teatru Polskiego

Audiodeskrypcja fasady budynku Teatru Polskiego >>tutaj

Audiodeskrypcja kurtyny Franza Angelo Rottonary >>tutaj

 

logo cyklu SPEKTAKLE BEZ BARIER - czarny symbol oka na żółtym tle