Opis działalności Teatru Polskiego

Informacja o zakresie działalności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w tekście łatwym do zrozumienia i czytania (ETR) – kliknij tutaj

Teatr Polski jest jedną największych instytucji kultury w regionie i jedyną sceną dramatyczną na Podbeskidziu. Od lat prezentuje repertuar o szerokim przekroju tematycznym, uwzględniając zróżnicowane potrzeby publiczności.

W repertuarze Teatru Polskiego znaleźć można klasykę literatury, współczesne odczytania prozy polskiej i światowej, inscenizacje współczesnych tekstów dramatycznych, ale również spektakle muzyczne i różnorodny repertuar komediowy. Do współpracy zapraszani są zarówno uznani twórcy teatralni, jak i młodzi, eksperymentujący artyści. Ważnym komponentem repertuaru jest współczesna polska dramaturgia oraz spektakle osnute wokół tematów lokalnych.

W ostatnim okresie, w związku z sytuacją pandemii, teatr rozszerzył swoją ofertę o działania w przestrzeni wirtualnej. Na platformie VOD teatru dostępne są wybrane spektakle, a także cykl słuchowisk zrealizowanych z udziałem aktorów Teatru Polskiego.

Teatr Polski jest instytucją otwartą na osoby niepełnosprawne. Już od 2013 roku podejmuje regularne działania na rzecz widzów ze specjalnymi potrzebami. Oferta Teatru udostępniana jest osobom, które mają najbardziej utrudniony dostęp do kultury, czyli widzom z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Teatr Polski jako jedna z pierwszych scen w kraju, wprowadził na stałe do swojego repertuaru przedstawienia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i z tłumaczeniem na Polski Język Migowy dla osób niesłyszących. Dla tej grupy odbiorców od 2013 roku realizowany jest cykl działań pod nazwą „Spektakle bez barier”. W ramach cyklu organizowane są nie tylko specjalnie dostosowane przedstawienia, ale również liczne wydarzenia dodatkowe, takie jak warsztaty, oprowadzania, wystawy czy spotkania z artystami, uwzględniające potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

 

Informacje na temat „Spektakli bez barier" (z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy)  dostepne są >>tutaj.