Nowe zasady bezpieczeństwa

Od 28 lutego zniesione zostały limity widzów i ograniczenia dotyczące wymaganej powierzchni przypadającej na jedną osobę w instytucjach kultury.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lutego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dotychczas obowiązujących nakazów pozostaje wymóg zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki obowiązuje osoby przebywające w budynkach użyteczności publicznej, w tym również przeznaczonych na potrzeby kultury, czyli w kinach, teatrach, operach, filharmoniach, galeriach, muzeach, bibliotekach i domach kultury. Zdjęcie maseczki jest dopuszczalne w przypadku spożywania posiłków lub napojów.

Utworzono: 03.03.2022 - 10:47
Na zdjęciu kilku widzów w maseczkach ochronnych wchodzi do teatru przez wejście główne.