Pamiętamy o ludziach teatru

Na bielskich cmentarzach pochowanych jest ponad 50 osób związanych z naszą sceną – artystów, ale i innych ludzi teatru, wieloletnich pracowników. Są ludzie, którzy wciąż pielęgnują pamięć o nich. 

Małgorzata Kozłowska, aktorka Teatru Polskiego, przedstawicielka bielskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich, od lat wspólnie z kolegą z ZASP aktorem Aleksandrem Pestykiem przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Teatru odwiedzają groby spoczywających na bielskich cmentarzach ludzi teatru. Palą znicze i ustawiają na podkładkach z wizerunkiem Teatru Polskiego – żeby rodziny zmarłych wiedziały, że teatr pamięta. Żeby i inni wiedzieli, że teatr pamięta. Bo teatr to praca zespołowa i wspólna pamięć.

(cyt. za „Magazyn Samorządowy. W Bielsku-Białej")

W tym roku, Pani Małgorzacie pomagały wolontariuszki z bielskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego. 

Utworzono: 02.11.2018 - 14:10