Poszukujemy na stanowisko: konserwator / zaopatrzeniowiec

Poszukujemy pracownika na stanowisko: konserwator gospodarczy/zaopatrzeniowiec. 

Praca na pełny etat.

Wymagania:

1. brak przeciwwskazań do pracy fizycznej oraz pracy na wysokości do 3 m, 

2. wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym lub średnie techniczne, 

3. umiejętności techniczne i remontowo- budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń, 

4. prawo jazdy kat. B.

Zakres czynności:

1. codzienna kontrola stanu instalacji grzewczej i urządzeń pomiarowych wymiennikowni cieplnych,

2. konserwacja i utrzymanie stałej sprawności armatury i instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania,

3. konserwacja i naprawy klamek, zawiasów, zamków drzwiowych, roboty szklarskie, konserwacja i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku,

4. wykonywanie drobnych napraw i prac remontowych na zlecenie zwierzchnika,

5. pielęgnacja istniejących kwietników i trawników,

6. dbanie o należyty stan techniczny, czystość i porządek samochodu,

7. dokonywanie niezbędnych zakupów, odbiór zamówionych towarów,

8. przewóz osób, sprzętów, materiałów zgodnie z bieżącymi potrzebami i planem działalności.

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres:

administracja@teatr.polski.pl lub kontakt telefoniczny na nr 33 812 31 88. wew. 12 do dn. 7 stycznia br.

 

Prosimy o dodanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

Utworzono: 21.12.2018 – 16:00
Poszukujemy na stanowisko: konserwator / zaopatrzeniowiec