Poszukujemy oświetleniowca

Ogłoszenie: Rzemieślnik teatralny - oświetleniowiec

Praca na pełny etat.

Wymagania:
1. Uprawnienia SEP E1

2. Wykształcenie przynajmniej średnie - mile widziane kierunkowe

3. Dyspozycyjność

4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widzialne doświadczenie w pracy w teatrze lub przy obsłudze widowisk

5. Zmysł estetyczny i techniczny

 

Zakres czynności:

 1. Przygotowanie i realizacja oświetlenia spektakli własnych teatru i innych przedsięwzięć artystycznych, w tym gościnnych (przedstawień teatralnych, koncertów, spektakli muzycznych itp.)
 2. Obsługa spektakli własnych na wyjeździe (poza siedzibą Teatru)
 3. Współpraca z reżyserem i scenografem w celu technicznego przygotowania premiery.
 4. Przygotowanie i kontrola sprzętu do obsługi przedstawień i prób.
 5. Przygotowanie i prowadzenie według potrzeb próby przydzielonej sztuki.
 6. Konserwacja i utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń oświetlenia sceny, sygnalizacyjnych oraz światła bezpieczeństwa, wykonywanie drobnych napraw oraz usuwanie awarii

Oferujemy:

1. pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją
2. pracę w ciekawym, twórczym środowisku
3. stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę)
4. możliwości rozwoju

 

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty: życiorys (CV)

 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Aplikację należy składać wyłącznie na adres mailowy: do 19.03.2021r. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski, ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. 
 • Teatr polski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani Edyta Jaworska.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Teatr Polski nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone
Utworzono: 03.03.2021 – 13:56
Poszukujemy oświetleniowca