Poszukujemy pracownika: krawiec/krawcowa

Dyrekcja Teatru Polskiego w Bielsku-Białej ogłasza nabór na stanowisko: rzemieślnik teatralny - krawiec/krawcowa

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum zawodowe - mile widziane doświadczenie w pracy krawca/krawcowej w instytucji kultury
 2. Praktyczna znajomość zasad technologii odzieży
 3. Umiejętność samodzielnego krojenia i szycia odzieży z różnych tkanin wg projektu, w szczególności odzieży damskiej  
 4. Znajomość obsługi maszyn krawieckich
 5. Zmysł estetyczny, kreatywność i wysoki standard wykonywania powierzonych czynności
 6. Bardzo dobra organizacja pracy
 7. Dyspozycyjność i odpowiedzialność
 8. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, również pod presją czasu

 

Zakres czynności:

 1. samodzielne przygotowywanie szablonów i modelowanie form według projektu i wskazówek kostiumografa,
 2. wymiarowanie i krojenie kostiumów i elementów kostiumów,
 3. kompleksowe szycie kostiumów teatralnych,
 4. dokonywanie przeróbek i poprawek oraz adaptacji,
 5. prowadzenie przymiarek,
 6. naprawy i przeróbki kostiumów ze sztuk będących w aktualnym repertuarze

Oferujemy:

 1. pracę w Teatrze z wieloletnią tradycją
 2. pracę w ciekawym, twórczym środowisku
 3. stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu)
 4. możliwości rozwoju

 

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty: życiorys (CV), ewentualnie kopie posiadanych uprawnień - np. dyplom mistrzowski

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Aplikację należy składać wyłącznie na adres mailowy: administracja@teatr.bielsko.pl

do 30 października 2022r. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski, ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała. 
 • Teatr polski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim pani Edyta Jaworska.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Teatr Polski nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Polski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Utworzono: 10.10.2022 - 15:33