Spektakle bez barier – sezon 2018

Z radością informujemy, że Teatr Polski otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu możliwe jest kontynuowanie cyklu „Spektakli bez barier” dla osób niewidomych i niesłyszących. Teatr został beneficjentem Programu Kultura Dostępna, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „Spektakle bez barier – sezon 2018” jest kontynuacją dotychczasowych działań w nowej, poszerzonej formule, w której zawierają się nie tylko spektakle dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, ale również specjalne działania „okołospektaklowe”. W okresie czerwiec – listopad 2018 roku zaprezentujemy trzy spektakle z tłumaczeniem na język migowy i trzy przedstawienia z audiodeskrypcją a także przeprowadzimy cykl warsztatów i spotkań z twórcami teatralnymi. 

W latach 2013-2016 „Spektakle bez barier” prezentowane były przede wszystkim dla środowiska osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury (w ramach programu „Kultura-Interwencje 2017”) udało się poszerzyć zasięg naszych działań o tereny Śląska i Małopolski oraz o szereg działań okołospektaklowych. W tym roku do projektu zaprosiliśmy partnerów z ośrodków w Bielsku-Białej oraz Krakowie, Chorzowie i Cieszynie.

Terminy prezentacji:
7 czerwca
„Miarka za miarkę” z audiodeskrypcją
16 czerwca„Wanda” z tłumaczeniem na język migowy
Kolejne prezentacje zaplanowane są na październik i listopad.
O dokładnych terminach poinformujemy we wrześniu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Utworzono: 04.06.2018 – 16:10