Ważne informacje dotyczące aktualnej sytuacji

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi danymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej w Teatrze Polskim informujemy, że po stwierdzeniu dodatniego wyniku testu na obecność wirusa Covid-19  u 7 osób, natychmiastowej kwarantannie poddano 38 osób z bezpośredniego kontaktu z zakażonymi (31  pracowników teatru oraz 7 osób współpracujących), a teatr zawiesił funkcjonowanie do 18 października. Wszystkie osoby przebywające na kwarantannie mają negatywny wynik testu, czują się dobrze i nie mają żadnych objawów.

Aktualnie (stan na 16 października) na kwarantannie przebywają jeszcze 3 osoby (do 18 października).

Osoby zakażone wirusem  czują się dobrze i przebywają pod nadzorem lekarskim. Wszystkie pomieszczenia teatru, w których przebywali wyżej wymienieni pracownicy zostały poddane dezynfekcji i ozonowaniu.

Od 20 października Teatr jest przygotowany do wznowienia działalności przy obowiązujących w żółtej strefie obostrzeniach (25 % widzów). Ponadto od 20 października poza obowiązkiem dezynfekcji rąk, maseczek i pomiaru temperatury należy wypełnić dostępne na stronie internetowej teatru i w kasie biletowej  oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenie należy oddać obsłudze widowni przy wejściu.

 

Utworzono: 16.10.2020 – 13:06
Ważne informacje dotyczące aktualnej sytuacji