Ważny komunikat dla Widzów

Drodzy Widzowie,

mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie potencjalnego ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego, dyrekcja Teatru Polskiego wprowadza dodatkowe  środki bezpieczeństwa w postaci pomiaru temperatury ciała.

  • Przy wejściu do budynku Teatru wszyscy uczestnicy Wydarzenia (widzowie) są zobowiązani do poddania się procedurze mierzenia temperatury prowadzonej przez pracowników obsługi widowni.
  • Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie osobie, która ma podwyższoną temperaturę ciała (38 stopni C i powyżej).
  • Widz, który z powodów sanitarnych nie zostanie wpuszczony do teatru, ma prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego biletu na inny spektakl organizowany przez Teatr Polski (w tej samej cenie).

W/w procedura będzie obowiązywać od dnia 3 października 2020 r. do odwołania.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że prócz powyższych środków bezpieczeństwa na terenie Teatru Polskiego wciąż obowiązują następujące zasady:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną. 
  • zachowanie dystansu przestrzennego (zajmowanie co drugiego miejsca na widowni, utrzymanie zaleconej przez GIS odległości w ciągach komunikacyjnych).
  • obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do Teatru.

 

 

Utworzono: 01.10.2020 – 15:46
Ważny komunikat dla Widzów
Fotografia: Dorota Koperska