Zapisy na warsztaty

ZAPISY NA WARSZTATY

W ramach Festiwalu „Mała Czarna", poza znakomitymi spektaklami, proponujemy także udział w wyjątkowych warsztatach. Zapisy trwają!

 

Warsztaty pt. „KRYZYS DAJE SZANSĘ "

25.05.2024, od 11:00-14:00 (ok. 3 godziny), Mała Scena

Warsztat przybliży uczestnikom kryzys w aspekcie psychologicznym, ukaże różne płaszczyzny doświadczania kryzysu, przybliży i wyjaśni sytuację osób doświadczających trudnych, krzywdzących, traumatycznych zdarzeń. Zobrazuje "drogę codzienności". Pozwoli uczestnikom sportretować zasoby.

Prowadząca: Krystyna Pietraszko-Skalny psycholog, pedagog, coach, superwizor PS.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (maks. 20 osób). Zapisy już ruszyły! Przyjmuje je Biuro Organizacji Widzów - telefonicznie (33 822-84-53) oraz mailowo (rezerwacja@teatr.bielsko.pl).

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z FILCOWANIA: SEKSUALNOŚĆ KOBIECA

25.05.2024, 15:00-18:00 (ok. 3 godziny), Mała Scena

Warsztaty tworzenia filcowego obrazu, na których uczestniczki rozmawiać będą o seksualności i postrzeganiu jej przez innychm, ale i przez nie same. I wyrażą to w obrazach.

Prowadzi: Irena Biskup z Fundacji „Teraz Ulica”.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (maks. 15 osób). Zapisy już ruszyły! Przyjmuje je Biuro Organizacji Widzów - telefonicznie (33 822-84-53) oraz mailowo (rezerwacja@teatr.bielsko.pl).

 

FUNDACJA „TERAZ ULICA”

Fundacja ustanowiona w lutym 2022 roku, powstała przy udziale osób które od wielu lat są związane z oddolnymi inicjatywami społecznymi, pracą oraz wolontariatem w sektorze trzecim. Powstanie fundacji miało umożliwić rozwinięcie skrzydeł inicjatywom: wspólne cotygodniowe gotowanie i rozdawanie posiłków w ramach akcji Food not Bombs. Każdy z członków od wielu lat działa na rzecz walki z wykluczeniem ze względu na położenie materialne, pochodzenie społeczne, narodowość, płeć, orientację seksualną.

Powstanie organizacji zbiegło się z wybuchem wojny w Ukrainie, stąd działania pomocowe - posiłki które były wysyłane na granicę oraz na teren objęty działaniami wojennymi i do ośrodków, przyjmujących uchodźców wojennych; zbiórki i przewozy specjalistycznej żywności do Lwowa, aktywnie po obu stronach granicy w Medyce i Hrebennem. Organizują kursy języka polskiego dla osób, które uciekły tu przed wojną. Fundacja prowadzi stałe działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym, skupiając się jednocześnie na problemach bezdomnych kobiet oraz brakiem dostępu przez nie do opieki medycznej. Aby zaradzić temu problemowi, udało się pozyskać środki z Funduszu Feministycznego na badania ginekologiczne dla podopiecznych, z którymi działają streetworkerki. Fundacja prowadzi też inne regularne działania - comiesięczną wegańską Kuchnię Społeczną z wykładami o tematyce społecznej, rozwija się biblioteczka myśli społecznej, są organizowane koncerty oraz warsztaty. 

Vice-prezeską Fundacji jest Irena Biskup, działaczka na rzecz integracji cudzoziemców w Bielsku-Białej, osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizatorka koncertów, warsztatów artystycznych, wydarzeń i działań wspierających integracje i przeciwdziałających wykluczeniu. Swoją uwagę kieruje w stronę kobiet! W szczególności koncentruje się na działaniach skierowanych na uważność, wzmocnienie i odzyskiwaniu przez kobiety sprawczości w życiu. Z wykształcenia pedagog specjalna i masażystka tantryczna z zamiłowania społeczniczka. Propagatorka i orędowniczka rękodzieła i techniki filcowania jako sztuki wyrażania Siebie. Od 2008 pracuje na co dzień z techniką filcowania i jest współautorką czterech książek w tym temacie.

 

KRYSTYNA PIETRASZKO- SKALNY  - specjalistka/psycholożka-pedagog

magister psychologii i pedagogiki (SWPS Katowice, UŚ Katowice), ukończyła studia podyplomowe psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa na UJ Kraków; socjoterapeutka /PTP/, profilaktyk /KUL Lublin/, a także sychoterapeuta uzależnień, certyfikowany superwizor pracy socjalnej oraz terapeuta Motywujący. Zrealizowała ok. 2 500 godzin własnych szkoleń i treningów, doskonaląc swój warsztat pracy, w tym: Studium Pomocy Psychologicznej, TSR, Trening Analizy Transakcyjnej, Studium Dialogu Motywacyjnego, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Studium Arteterapii, Szkolenie Psychoterapia małżeńska w podejściu poznawczo-behawioralnym, szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki, diagnozy psychologicznej, psychoterapii rodzin (organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, oraz psychologii sądowej /SWPS/). Nadal uczestniczę w szkoleniach, mając świadomość potrzeby doskonalenia własnego warsztatu pracy. 

Doświadczenie zawodowe: 25 lat p szkoleń, warsztatów treningów, konsultacji superwizyjnych, superwizje w ramach pracy na rzecz instytucji samorządowych oraz firm stowarzyszeń i fundacji. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów. Pracuje również w „Pauza Projekt. Pauza. Zadbaj o siebie”.

 

Festiwal  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Współorganizatorem Festiwalu jest Instytucja Ars Cameralis, Partnerem Festiwalu jest Województwo Śląskie. 

Utworzono: 14.05.2024 - 15:42