Krzysztof Popiołek

Reżyser. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie a także magister prawa.

Współpracował z wieloma teatrami – m.in. w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu, Gdańsku oraz na Łotwie.

Jako asystent pracował z reżyserami: Krystianem Lupą, Michałem Zadarą, Barbarą Wysocką oraz Brianem Michaelsem. W 2011 roku odbył praktykę w teatrach brytyjskich (Bournemouth, Londyn) oraz wziął udział w organizacji City of London Festival, asystując dyrygentce Kelly Lovelady i australijskiej orkiestrze symfonicznej. Otrzymał stypendia Dyrektora Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Rektora PWST im. L. Solskiego w Krakowie oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W latach 2014-2016 był asystentem naukowym w krakowskiej szkole teatralnej.

Jego ostatnie realizacje teatralne to „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" (czerwiec 2017), na podstawie zbioru reportaży Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości" w Teatrze Kana w Szczecinie (spektakl został zaproszony w tym roku na prezentacje do Tokio) oraz „Ginczanka. Chodźmy stąd" (październik 2017) w Teatrze Żydowskim. To ostatnie przedstawienie prezentowane było przedpremierowo na festiwalu Warszawa Singera.

Jesienią planuje rozpoczęcie prób do „Braci Karamazow” Fiodora Dostojewskiego w Teatrze Jaracza w Olsztynie, będzie to spektakl dyplomowy słuchaczy Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza.

Jego esej „Wierność artysty wobec marzenia w procesie twórczym a rzeczywistość prawna i ograniczenia autonomii twórcy” ukazał się w kwietniu 2017 roku w tomie „Teatrologia na rozdrożach” Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Powiązane spektakle

  • Tęskniąc adaptacja, reżyseria, opracowanie muzyczne