Krytyczna sytuacja klimatyczna i wycinka drzew

Teatr Polski w Bielsku-Białej czuje się zobowiązany nawiązać do obecnej krytycznej sytuacji dotyczącej zmian klimatycznych i planu wycinki drzew. 
 

Katastrofa klimatyczna 

ONZ w tym roku zaprezentowało druzgocący raport na temat KATASTROFY KLIMATYCZNEJ. Musimy przedsięwziąć kroki, aby zminimalizować skutki KATASTROFY, które będą coraz bardziej widoczne i dotkliwe dla nas - mieszkańców Europy jak i całego świata. 

Zrównoważony rozwój

Jako instytucja zobowiązujemy się do ograniczenia zużycia papieru i ograniczenia produkcji materiałów reklamowych. Od przyszłego sezonu planujemy wdrożyć politykę zrównoważonego rozwoju, która zapewni lepsze gospodarowanie surowcami naturalnymi. Planujemy również nasadzenia drzew na terenie teatru, będziemy się również starać o nasadzenia na terenach miejskich w okolicy teatru. 

Wycinka drzew (PKP Polskie Linie Kolejowe)

PKP PLK S.A. planuje wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 biegnącej przez centrum miasta. Nasze miasto przez najbliższe 100 lat nie odrobi straty, jaka zostanie wyrządzona przez te działania (podejmowane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej).
 

Suche fakty:

  • Planowane jest wycięcie 250 drzew.
  • Przez wycięcie drzew podniesie się temperatura w centrum Bielska-Białej.
  • Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset małych, 10-letnich buków.
  • Wycięcie drzew spowoduje podniesienie się poziomu hałasu w centrum miasta.
  • Usunięcie drzew może doprowadzić do osuwisk w centrum, przez co zagrożony jest budynek teatru. 
  • Wycinka odkryje fasady kamienic i bloków, które nie są atrakcyjne wizualnie. 

Sprzeciwiamy się wycince drzew w centrum Bielska-Białej. Wizualizacje dołączone do tej aktualności obrazują, jak może wyglądać teren po wycince. 

Podpisz petycję przeciwko wycince drzew przy linii kolejowej 139 w centrum Bielska-Białej

Ważne linki:

Utworzono: 02.07.2019 - 17:37