Światełko w tunelu (dotyczy petycji do Ministerstwa Infrastruktury)

Szanowni Państwo,

właśnie otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącą naszej petycji z dnia 15 lipca br., w której sprzeciwiamy się wycince drzew w ścisłym centrum miasta (w tym w okolicy Teatru Polskiego):

Projekt rozporządzenia zmieniającego zakłada między innymi, że (poza lasami) drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 metrów od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. (...) Oznacza to, że obecnie obowiązująca odległość na jakiej mogą występować zadrzewienia zostanie zmniejszona z 15 m do minimum 6 m.

(...) Przewidywany termin ogłoszenia zmiany rozporządzenia to IV kwartał 2019 r. (...)

(...) Departament Kolejnictwa zrócił się do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o rozważenie wstrzymania lub częściowego wstrzymania zaplanowanych wycinek drzew (...)

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury

To, moim zdaniem, bardzo optymistyczna obietnica zmian. Gorąco wierzę, że to m.in nasze wspólne działania: teatru, Urzędu Miejskiego, osobiste wsparcie Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego i Wasze, drodzy Państwo, olbrzymie poparcie naszej petycji (4 102 podpisy) i rozpowszechnianie naszego apelu (6 783 udostępnień na fb) uruchomiły te, mogące napawać optymizmem zmiany.

Drodzy widzowie i przyjaciele Teatru, dziękuję w imieniu całej załogi TP i proszę, nie traćmy czujności...

gorąco pozdrawiam,
Witold Mazurkiewicz

Winosek o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu 

Problem szerzej został opisany tutaj 

 

Utworzono: 12.08.2019 – 14:41
Światełko w tunelu (dotyczy petycji do Ministerstwa Infrastruktury)