Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu Internetowej Sprzedaży Biletów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Akceptacja stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem Polskim w Bielsku Białej
  2. spełnienie następujących procedur:
   •  ​​wybór wydarzenia i terminu, miejsc na widowni, rodzaju i ilości biletów,
   • wprowadzenie i sprawdzenie danych,
   • wybór sposobu dostarczenia biletów (mailowo lub odbiór w kasie),
   • dokonanie płatności za zamówienie,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.payu.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Grunwaldzka 182. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone - Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A. Należy zgłosić taką sytuację przez formularz kontaktowy: https://www.payu.pl/pomoc/kupuje lub tel. tel. +48 61 628 45 05 (obsługa telefoniczna w dni robocze w godzinach 8:00-20:00)
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT, należy po dokonaniu zakupu biletu, skontaktować się z Kasą Biletową Teatru Polskiego.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Polski w Bielsku-Białej w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Polski w Bielsku-Białej - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię są nieważne.
 12. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr Polski lub odbiera bilet w kasie Teatru Polskiego na podstawie przedstawionego numeru transakcji. Opcjonalnie Klient przedstawia bilet na mobilnym urządzeniu, np. smartfonie, bileterowi przy wejściu na spektakl.
 13. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 14. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne opublikowane są na stronie www.teatr.bielsko.pl
 15. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, osobom spóźnionym bileterzy będą - w miarę możliwości - proponowali miejsca, których zajęcie nie zakłóci odbioru sztuki pozostałym widzom. Po przerwie będzie można zająć miejsca wyznaczone na biletach. Wejście na Małą Scenę oraz niektóre wydarzenia na Dużej Scenie jest po rozpoczęciu spektaklu NIEMOŻLIWE. Osoba spóźniona nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.
 16. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej nie podlegają zwrotowi oraz zamianie.
 17. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 18. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr Polski w Bielsku-Białej.
 19. Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży biletów w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, repertuaru, ofert specjalnych, zniżek, biletów na wydarzenia gościnne itp. udziela Biuro Obsługi Widzów, tel. 33 822 84 53, rezerwacja@teatr.bielsko.pl.