Rafał Domagała

Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Debiutował w „Świętoszku” w reż. Pawła Aignera oraz obsypanym nagrodami monodramie „Amor Omnia Vincit”, który powstał na III roku studiów. Dodatkowo zajmuje się szermierką teatralną jako nauczyciel i choreograf ze stopniem instruktora.

Jako choreograf fechtunku współpracował m. in. z Teatrem Wybrzeże, Gdańskim Teatrem Szekspirowski czy rzeszowskim Teatrem Maska przy realizacji spektakli „Wesołe kumoszki z Windsoru”, „Zakochany Szekspir” i „Zemsta” w reżyserii Pawła Aignera.

Powiązane spektakle