Rafał Rozmus

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie w klasie skrzypiec. Z wyróżnieniem ukończył studia w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracuje od 2005 roku, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Muzyki.

Podczas studiów kształcił się z zakresu dyrygentury (specjalizacja) w klasie Zofii Bernatowicz oraz z zakresu kompozycji, aranżacji i instrumentacji w klasach Kazimierza Górskiego oraz Andrzeja Nikodemowicza. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie muzykologii.

Jest autorem kilkuset utworów, w tym muzyki do 47 filmów i sztuk teatralnych (m.in. „Ćwiczenia stylistyczne", „Mogiła nieznanego żołnierza", „Tryptyk Rzymski", „Tajemnice Watykanu", „Statkiem po trawie", „Łowcy miodu", „Punkt Zero", 20 oryginalnych partytur do filmów niemych).

Jako dyrygent, aranżer lub orkiestrator współpracował m.in. przy filmach „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" czy „Ostatnia rodzina". Współtworzy także projekty z artystami sceny rozrywkowej m.in. Golec uOrkiestra Symfonicznie.

Powiązane spektakle

Rafał Rozmus