Spektakle bez barier - sezon 2018

W 2018 roku Teatr Polski otrzymał dofinansowanie z programu Kultura Dostępna, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „Spektakle bez barier – sezon 2018” jest kontynuacją naszych dotychczasowych działań w nowej, poszerzonej formule, w której zawierają się nie tylko spektakle dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, ale również specjalne działania „okołospektaklowe”. W okresie czerwiec – listopad 2018 roku zaprezentujemy trzy spektakle z tłumaczeniem na język migowy i trzy przedstawienia z audiodeskrypcją a także przeprowadzimy cykl warsztatów i spotkań z twórcami teatralnymi.

Do roku 2017 „Spektakle bez barier” prezentowaliśmy przede wszystkim dla środowiska osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej, jednak dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury (w ramach programu „Kultura-Interwencje 2017”) udało nam się poszerzyć zasięg naszych działań o tereny Śląska i Małopolski. Właśnie w takiej rozszerzonej formie będziemy kontynuować „Spektakle bez barier”, udostępniając kulturę wysoką osobom niepełnosprawnym w jak najszerszym zakresie.

Do naszego projektu zaprosiliśmy partnerów z ośrodków w Bielsku-Białej oraz Krakowie, Chorzowie i Cieszynie.

Terminy prezentacji:

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Film „Teatr bez barier" do obejrzenia tutaj

Reportaż o Spektaklach bez barier w 2018 roku – do obejrzenia tutaj (4:13 min filmu)

Fotografie: Dorota Koperska